Пьер де Ронсар поэзиясындағы гректер мен римдіктер эклектизм немесе гармония Ронсар поэзиясында грек және рим мифологиясының қолданылуы Ронсар поэзиясында грек және рим поэзиясының элементтерінің қолданылуы Ронсар поэзиясындағы мәдени элементтердің синтезі

Пьер де Ронсар поэзиясындағы гректер мен римдіктер эклектизм немесе гармония

01.06.2023 ж


Пьер де Ронсар поэзиясындағы гректер мен римдіктер: эклектизм немесе гармония?

Пьер де Ронсар

Пьер де Ронсар (1524-1585) — Қайта өрлеу дәуіріндегі Францияның ұлы ақындарының бірі. Оның шығармашылығы кең эрудициямен және әртүрлі мәдени дәстүрлерді біріктіру қабілетімен ерекшеленеді. Оның поэзиясында классикалық мифологиядан басқа грек, рим поэзиясының ықпалының айқын іздері байқалады.

Бір жағынан, Ронсард өз шығармаларында құдайлар мен батырлардың бейнелерін, сондай-ақ мифтік сюжетті пайдалана отырып, грек және рим мифологиясы туралы көп айтады. Ол олардың сұлулығы мен тереңдігін бағалайды, сонымен бірге оларды өз әлеміне шеберлікпен жеткізеді.

Дәріс 10.2 | «Қанаттары қайырылған»: Фет пен Кушнердің поэзиялық қатынасы | Любовь Сердакова | Лекторий

Екінші жағынан, Ронсард өз поэзиясында грек және рим поэзиясының элементтерін де пайдаланады. Ол олардан формаларды, стильдерді, метрикаларды алады, бірақ сонымен бірге көшіріп қана қоймай, басқа мәдени дәстүрлермен шебер үйлестіреді. Осылайша, оның поэзиясы әртүрлі мәдениеттердің синтезіне айналады, бірақ сонымен бірге өзінің даралығын жоғалтпайды.

Қорытындылай келе, гректер мен римдіктер Пьер де Ронсардың шығармашылығында маңызды орын алады деп айта аламыз, бірақ оның поэтикалық стилі ежелгі дәстүрдің қарапайым көрінісі емес. Керісінше, бұл Ронсард өз шығармаларында шебер біріктірген әртүрлі мәдени элементтердің үйлесімді үйлесімі.

Ронсар поэзиясында грек және рим мифологиясының қолданылуы

Ронсард өз ойлары мен сезімдерін білдіру үшін грек және рим мифологиясындағы құдайлар мен кейіпкерлердің бейнелеріне жиі жүгінеді. Мысалы, ол Афродитаны махаббат пен сұлулықтың, Аполлонды өнер мен музыка құдайы, Геркулесті күш пен батылдықтың символы ретінде сипаттайды.

Дегенмен, Ронсард мифтерді қарапайым қайталаумен шектелмейді. Оларды өз әлеміне шебер тасымалдап, өлеңдерінде өз ойын, сезімін жеткізу үшін пайдаланады. Осылайша, грек және рим мифологиясы ол үшін тек шабыт көзі ғана емес, сонымен бірге оның даралығын таныту құралына айналады.

Ронсар поэзиясында грек және рим поэзиясының элементтерінің қолданылуы

Мифологияны қолданумен қатар, Ронсард гректер мен римдіктерден стиль, метрика мен пішіндерді де алады. Ода, элегия, сатира, тарихи-мифологиялық поэмалар сияқты әдеби жанрларды пайдаланады.

Дегенмен, Ронсард көне поэзияның стилін көшіріп қана қоймайды. Ол оны итальяндық поэзия, діни символизм және француз әдебиеті сияқты басқа мәдени дәстүрлермен шебер үйлестіреді. Осылайша, оның поэзиясы әртүрлі стильдер мен дәстүрлердің өзіндік калейдоскопына айналады.

Ронсард поэзиясындағы мәдени элементтердің синтезі

Сайып келгенде, грек және рим мифологиясын, сондай-ақ ежелгі поэзия элементтерін пайдалану Ронсард үшін оның даралығын көрсету тәсілдерінің біріне айналады. Оларды басқа мәдени элементтермен шебер ұштастырып, өзіндік қайталанбас поэтикасын жасайды.

Тіл біліміндегі психологиялық бағыт 4-бөлім.Жас грамматика. Лейпциг шеңбері

Сонымен, Ронсар поэзиясында гректер мен римдіктердің қолданылуы жай эклектизм емес, керісінше әртүрлі мәдени дәстүрлердің үйлесімді үйлесуі деп айтуға болады. Бұл оның поэзиясының қазіргі оқырмандар үшін өзекті және қызықты болып қалуына мүмкіндік береді.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: